งานติดจานดาวเทียม

ชุดจาน 60 cm 2 จุด


กล่อง พีเอสไอ s3งานหอพัก


แยก 12 ห้อง


งานระบบรีสอร์ท


เคเบิ้ล 14 ช่อง